Categories
Tổng Hợp

Giá Trị Là Gì? Phân Biệt Giữa Giá Trị Công Ty Và Định Giá

Mọi người đều quen thuộc với từ giá trị. Có nhiều định nghĩa và cách tiếp cận khác nhau về thuật ngữ này. Giá trị về cơ bản là giá trị tiền tệ, vật chất hoặc giá trị được đánh giá của một tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. Mặc dù cụm từ này được sử dụng khá phổ biến nhưng hiểu rõ về nó như thế nào vẫn còn là một thắc mắc của nhiều người. Vì vậy, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu được giá trị là gì và giúp chủ thể phân biệt được đâu là giá trị công ty và định giá?

gia-tri-la-gi-3-a1-chungcutabudec-vn

1. Hiểu giá trị là gì

Giá trị tiếng anh là Value. Giá trị được hiểu đơn giản là giá trị tiền tệ, vật chất hoặc giá trị được đánh giá của một tài sản, hàng hóa hoặc dịch vụ. Giá trị sẽ được liên kết với nhiều khái niệm khác, bao gồm lợi ích cổ đông, giá trị công ty, giá trị hợp lý, giá trị sổ sách, giá trị doanh nghiệp, giá trị tài sản ròng, giá trị thị trường, v.v. Thị trường, Giá trị thị trường tư nhân, Cổ phiếu giá trị, Đầu tư giá trị, Giá trị nội tại, Giá trị gia tăng, Giá trị gia tăng kinh tế, Chuỗi giá trị, Đề xuất giá trị, v.v.

Đặc biệt:

Quyền lợi của cổ đông:

Lợi ích cổ đông về cơ bản được hiểu là lợi ích được phân phối cho các cổ đông của công ty thông qua khả năng của ban quản lý trong việc tăng doanh thu, thu nhập và dòng tiền tự do, do đó làm tăng cổ tức và lãi, dẫn đến tăng vốn cho cổ đông.

Quyền lợi cổ đông của một công ty phụ thuộc vào các quyết định chiến lược do hội đồng quản trị và ban quản lý cấp cao của công ty đưa ra, bao gồm khả năng đầu tư khôn ngoan và tạo ra lợi nhuận, tỷ suất sinh lợi tốt trên vốn đầu tư.

Nếu lợi ích này được tạo ra, đặc biệt là về lâu dài, giá cổ phiếu sẽ tăng và công ty có thể trả cổ tức bằng tiền mặt nhiều hơn cho cổ đông. Đặc biệt, việc sáp nhập có xu hướng dẫn đến sự quan tâm của cổ đông tăng lên đáng kể.

Quyền lợi của cổ đông có thể trở thành một tình thế khó xử đối với một công ty vì việc tạo ra của cải của cổ đông không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho nhân viên hoặc khách hàng của công ty theo cùng một cách. tương ứng.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông tăng lên làm tăng tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông trong bảng cân đối kế toán.

Công thức cho bảng cân đối kế toán này là: tài sản trừ đi nợ phải trả bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông, bao gồm lợi nhuận giữ lại hoặc công thức tổng lợi nhuận ròng của công ty, trừ đi cổ tức tiền mặt kể từ khi thành lập.

– Giá trị hợp lý:

Giá trị hợp lý trong kế toán được hiểu là giá có thể tự do mua bán trong một giao dịch bình đẳng giữa các bên được cung cấp đầy đủ thông tin.

Giá cả được coi là hợp lý phải xoay quanh giá trị (giá trị kinh tế thực) và được thể hiện ngang giá.

Trên thực tế, việc xác định giá trị thực cũng rất khó nên người ta thường dựa vào những dấu hiệu nhất định để xác định giá giao dịch có hợp lý hay không.

Giá trị sổ sách của cổ phiếu:

Giá trị sổ sách của cổ phiếu theo nghĩa đen có nghĩa là giá trị ghi sổ của doanh nghiệp được phản ánh trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Về lý thuyết, giá trị sổ sách của cổ phiếu đại diện cho tổng số tiền công ty sẽ nhận được nếu thanh lý tất cả tài sản và trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả. Đây sẽ là số tiền dành cho các chủ nợ và cổ đông của công ty trong trường hợp công ty giải thể, phá sản …

– Giá trị công ty:

Có nhiều cách để xác định giá trị doanh nghiệp, như sau:

Từ góc độ thị trường, giá trị doanh nghiệp là thước đo tổng giá trị của một công ty và thường được sử dụng như một đại lượng toàn diện hơn cho giá trị vốn hóa thị trường vốn cổ phần (hoặc vốn hóa thị trường).

+ Theo quan niệm của học thuyết Mác, giá trị doanh nghiệp được hiểu là giá trị của toàn bộ tài sản (hữu hình và vô hình) thuộc quyền sở hữu hiện tại của doanh nghiệp.

+ Theo quan niệm của các nhà kinh tế học theo trường phái tiện ích, giá trị kinh doanh được hiểu là biểu hiện bằng tiền của tất cả các lợi ích hoặc thu nhập trong tương lai mà doanh nghiệp có được.

– giá trị tài sản ròng:

Vốn chủ sở hữu sẽ được sử dụng để thể hiện giá trị ròng của một thực thể, được tính bằng tổng tài sản được liệt kê ở trên trừ đi tổng nợ phải trả.

Tuy nhiên, NAV được sử dụng phổ biến nhất trong các quỹ tương hỗ hoặc ETF. NAV thể hiện giá mỗi cổ phiếu (giá mỗi đơn vị quỹ) vào một ngày hoặc giờ cụ thể. NAV cũng là giá mà cổ phiếu (đơn vị giá) của các quỹ đã đăng ký với SEC được giao dịch (đầu tư hoặc mua lại).

– Giá trị thị trường:

Giá trị thị trường trong định giá được hiểu là sự trao đổi ước tính của tài sản sau quá trình tiếp theo giữa người bán thiện chí và người mua thiện chí tại thời điểm định giá. Trong một thị trường mở, các bên buộc phải hành động cùng nhau, có chủ ý và khách quan.

– Giá trị cổ phiếu:

Cổ phiếu giá trị được định nghĩa là cổ phiếu giao dịch dưới mức cơ bản của chúng (chẳng hạn như cổ tức, thu nhập hoặc doanh số bán hàng), khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.Điều này cũng được hiểu rằng cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các công ty mà các nhà đầu tư tin rằng đang được định giá thấp và giao dịch dưới giá trị thị trường của chúng.

– Giá trị nội tại:

Giá trị nội tại là giá trị được cảm nhận hoặc tính toán của một tài sản, khoản đầu tư hoặc công ty. Thuật ngữ này được sử dụng trong phân tích cơ bản để ước tính giá trị của một công ty và các dòng tiền của nó.

Một cách sử dụng khác của giá trị nội tại là lợi ích hoặc giá trị mà nhà đầu tư có thể thu được từ việc nắm giữ một vị thế dài trong hợp đồng quyền chọn.

– Giá trị bổ sung:

Giá trị gia tăng hay giá trị gia tăng cơ bản được hiểu là giá trị hao mòn của kết quả lao động hữu ích và tài sản cố định do sức lao động của doanh nghiệp mới tạo ra trong một thời gian nhất định, thường là một năm.

Giá trị gia tăng kinh tế:

Giá trị kinh tế gia tăng chính là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính của một công ty dựa trên tài sản còn lại được tính bằng cách trừ chi phí vốn khỏi lợi nhuận hoạt động và được điều chỉnh cho thuế tiền mặt.

Giá trị kinh tế gia tăng cũng có thể được coi là lợi nhuận kinh tế, vì nó cố gắng đo lường lợi nhuận kinh tế thực sự của một công ty. Cách tiếp cận này được tạo ra bởi công ty tư vấn quản lý Stern Value Management.

2. Phân biệt giữa giá trị công ty và định giá:

Các thuật ngữ giá trị công ty và định giá công ty thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng đối với các nhà đầu tư, giá trị của công ty là một con số, trong khi định giá được biểu thị bằng thu nhập, EBIT, dòng tiền hoặc một số bội số hoạt động khác của.

Trong tài chính doanh nghiệp, giá trị của một công ty thường bắt nguồn từ phân tích chiết khấu dòng tiền (DCF), một mô hình về cơ bản chiết khấu dòng tiền tự do của một công ty cho đến thời điểm hiện tại. Kết quả sẽ là giá trị nội tại – một con số có thể lên đến hàng trăm nghìn, hàng triệu hoặc hàng tỷ. Giá trị trên mỗi cổ phiếu của công ty sau đó có thể được tính bằng cách chia giá trị này cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Về cơ bản, giá trị và định giá có nghĩa là những thứ khác nhau. Định giá thị trường sẽ là giá giao dịch hiện tại nhân với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), là giá cổ phiếu nhân với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, hoặc một số phép nhân tương tự khác.

Sử dụng phép nhân được chỉ định ở trên sẽ cho phép so sánh định giá giữa các nhóm công ty ngang hàng. Nếu Công ty A trị giá 4 tỷ đô la và Công ty B trị giá 9 tỷ đô la, nhà đầu tư không thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Để những người tham gia đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, nhà đầu tư nên định giá Công ty A là 15 x EPS và Công ty B là 18 x EPS, trong đó 15 và 18 là giá tương ứng. .

Ước tính giá trị nội tại của công ty (và giá trị trên mỗi cổ phiếu) và sau đó so sánh những con số đó với giá trị thị trường hiện tại của chứng khoán có thể dẫn đến cơ hội giao dịch. Ví dụ: nếu một công ty được ước tính trị giá 50 đô la / cổ phiếu, nhưng cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường ở mức 35 đô la / cổ phiếu, thì các nhà đầu tư có thể đang tìm cách đầu tư dài hạn. Ngoài ra, nếu cổ phiếu đang giao dịch ở mức 85 đô la / cổ phiếu, cao hơn nhiều so với giá trị nội tại của nó, các nhà đầu tư có thể xem xét bán cổ phiếu.

Hy vọng bài viết về chủ đề giá trị là gì trên đây đã mang lại kiến thức hữu ích dành cho các bạn!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.