Home Tổng Hợp Lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp

Lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận ròng của doanh nghiệp

by admincc
loi-nhuan-thuan-2-a11-chungcutabudec-vn

Ở các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại đều quan tâm đến lợi nhuận thuần vì các nhà quản lý có thể dựa vào đó để đưa ra các chiến lược tăng trưởng phù hợp trong tương lai.

Một trong những thước đo đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong phân tích tỷ số và phân tích báo cáo tài chính là lợi nhuận ròng. Vậy lợi nhuận ròng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công thức tính lợi nhuận ròng và cách tính lợi nhuận ròng của một công ty.

1. Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng trong tiếng Anh là net profit. Thuật ngữ chỉ số tổng doanh thu còn lại sau khi trừ đi tất cả chi phí hoạt động, lãi vay, thuế và cổ tức bằng cổ phiếu ưu đãi từ tổng thu nhập của mỗi công ty hoặc doanh nghiệp. Chúng ta có thể tìm thấy thuật ngữ “lợi nhuận ròng” ở cuối mỗi báo cáo thu nhập.

Tầm quan trọng của lợi nhuận ròng

Lợi nhuận hoạt động ròng là một trong những số liệu được theo dõi chặt chẽ nhất. Nó được theo dõi chặt chẽ vì đó là nguồn bồi thường cho các cổ đông của công ty và nếu công ty không tạo ra giá trị lợi nhuận đáng kể để bù đắp cho cổ đông, thì giá trị cổ phiếu sẽ giảm mạnh theo đó.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị lợi nhuận, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ theo chiến lược kinh doanh đã xác lập thì giá cổ phiếu cũng tăng lên, đồng nghĩa với việc lợi nhuận thuần từ hoạt động bán hàng sẽ tăng lên, lợi nhuận thu về cổ đông cũng sẽ tăng lên. chắc chắn.

Nhiều người hiểu rằng tỷ suất lợi nhuận ròng là số tiền mà công ty tạo ra trong một thời kỳ nhất định, điều này không chính xác vì rất nhiều chi phí không phải tiền mặt như khấu hao được đưa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Để biết một công ty hoặc doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu tiền mặt, người ta dựa vào việc xem xét báo cáo lưu chuyển tiền tệ của mỗi công ty, chứ không phải tỷ suất lợi nhuận ròng.

Báo cáo lãi ròng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh luôn thay đổi và những thay đổi này luôn được xem xét và kiểm tra kỹ lưỡng. Khi lợi nhuận ròng của một công ty thấp hoặc âm, sẽ dẫn đến vô số vấn đề như giảm doanh thu, trải nghiệm khách hàng kém, chăm sóc khách hàng thiếu kỹ lưỡng, các vấn đề liên quan đến quản lý …

Mọi công ty, mọi xí nghiệp, mọi ngành, mọi lĩnh vực đều có lợi nhuận ròng khác nhau. Lý do chúng khác nhau là vì lợi nhuận ròng của các hoạt động kinh doanh được biểu thị bằng đô la Mỹ và mỗi công ty, doanh nghiệp và ngành có quy mô hoạt động và tổ chức khác nhau.

loi-nhuan-thuan-2-a10-chungcutabudec-vn

Lợi nhuận ròng là một trong những số liệu được theo dõi chặt chẽ nhất

Trong trường hợp này, “lợi nhuận” được sử dụng nhiều hơn, tức là lợi nhuận ròng được thể hiện dưới dạng phần trăm doanh thu. Các nhà đầu tư cũng quan tâm đến tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) để xem họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ mỗi đô la lợi nhuận ròng.

Để mỗi công ty, doanh nghiệp có lợi nhuận ròng cao, cần kết hợp nhiều yếu tố như nuôi dưỡng nhân viên làm việc hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc phát triển sản phẩm, xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, áp dụng xây dựng các giá trị cốt lõi vào thực tiễn kinh doanh. .

3. Cách tính lợi nhuận ròng

Khi chúng ta hiểu lợi nhuận ròng là gì, chúng ta có thể dễ dàng rút ra công thức tính lợi nhuận ròng như sau:

Lợi nhuận ròng = Doanh thu thuần – Chi phí bán hàng + (Thu nhập tài chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp)

Hoặc chúng tôi có một công thức khác để tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = thu nhập ròng – giá vốn của tất cả các sản phẩm đã bán trong kỳ.

ở đó:

Giá vốn hàng bán: Tổng chi phí sản xuất một sản phẩm. Các chi phí liên quan đến giá vốn bán hàng bao gồm chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí nhân công sản xuất, chi phí quản lý phân xưởng, chi phí vận chuyển …

Thu nhập ròng: Lợi nhuận thu được từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, sau khi trừ các khoản chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại, hàng lỗi sản phẩm, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, chiết khấu thương mại xuất khẩu, v.v.

Doanh thu hoạt động tài chính: bao gồm lãi cho thuê tài chính, lãi cho vay vốn, lãi cho thuê lại nhà xưởng, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận … do doanh nghiệp phân bổ trong quá trình hoạt động.

Chi phí tài chính: là chi phí phát sinh trong các hoạt động tài chính

loi-nhuan-thuan-2-a11-chungcutabudec-vn

Lợi nhuận ròng là một trong những thước đo được các nhà quản lý và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm

Bốn. Tỷ suất lợi nhuận ròng

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng như sau:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần

Định nghĩa về tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cũng giống như định nghĩa về tỷ suất lợi nhuận ròng. Chỉ số tỷ suất lợi nhuận ròng cho biết khả năng sinh lời của một công ty hoặc doanh nghiệp.

So với các công ty, doanh nghiệp khác, công ty, doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận cao sẽ có vị thế cạnh tranh trên thị trường và dễ dàng kiểm soát chi phí hoạt động.

Tỷ suất lợi nhuận ròng được coi là một trong những chỉ tiêu báo cáo tài chính được các nhà đầu tư rất quan tâm. Chỉ tiêu này được lập để đánh giá khả năng sinh lời của các hoạt động kinh doanh. Từ đó, nhà đầu tư có thể dựa vào đó để quyết định có nên đầu tư hay không.

Tỷ suất lợi nhuận ròng cũng là một trong những yếu tố giúp nhà cung cấp tín dụng đánh giá đúng hiệu quả sử dụng vốn vay, từ đó tính toán khả năng trả lãi của khoản vay của công ty. Công ty. Ngoài ra, các thước đo này còn được các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng để kiểm soát các vấn đề liên quan đến tài trợ và chi phí của công ty, doanh nghiệp nhằm đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

loi-nhuan-thuan-2-a9-chungcutabudec-vn

Tỷ suất lợi nhuận cao là một lợi thế cạnh tranh trên thị trường

V. Xác định tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu

Khi người nộp thuế theo dõi và tính toán riêng các yếu tố thu nhập và chi phí của từng lĩnh vực thì áp dụng công thức tỷ suất lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí, lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt động.

Người nộp thuế có thể tính và theo dõi riêng thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng không thể tính, theo dõi riêng chi phí phát sinh của từng lĩnh vực thì được phân bổ chi phí theo tỷ lệ thuế suất của từng lĩnh vực. Không bao gồm chi phí lãi vay và tỷ suất lợi nhuận ròng của thuế thu nhập doanh nghiệp trên thu nhập ròng tương ứng của từng lĩnh vực kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế không theo dõi, tính toán riêng thu nhập, chi phí trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh thì áp dụng tỷ suất lợi nhuận ròng sau khi trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.

tại vì. Nguyên tắc tối ưu hóa lợi nhuận ròng

1. Luôn giải quyết các vấn đề tài chính: Thu nhập – Chi phí> 0

Để có thể kinh doanh có lãi, tất cả các vấn đề tài chính đều quy tụ về dạng cơ bản sau: Doanh thu – Chi phí, Thu nhập – Vốn đầu tư, Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí, Thu nhập ròng = Thực tế Để làm được điều này, doanh nghiệp nên chi chú ý đến các nguyên tắc sau:

– Quản lý các nguồn doanh thu và chi phí dựa trên các ước tính và dự báo, đồng thời thực hiện phân tích toàn diện để xem tất cả các nguồn doanh thu và cắt giảm chi phí.

– Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên gia hạn nợ và xây dựng chính sách xử lý nợ triệt để, phù hợp, tránh gây phá sản và tăng lãi vay.

—— Kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu, hàng hóa, xuất nhập tồn, tồn kho, nhập tồn, ký gửi bán dẫn đến ứ đọng quỹ và cải thiện khả năng thanh khoản.

– Xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng, kiểm soát dòng tiền, lên kế hoạch thu hồi công nợ.

2. Luôn hiểu rõ nguyên tắc thu chi và tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong một doanh nghiệp, nguyên tắc thu chi luôn phải đảm bảo 3 vấn đề sau: kế hoạch hóa (đặc biệt là hoạch định dòng tiền), hòa vốn và thu hồi vốn gốc (chi đầu tư và thu hồi vốn đầu tư).

“Tăng thu nhập, giảm chi tiêu” nghe thì đơn giản, nhưng không có chi tiêu (đầu tư) thì làm sao có thu nhập? Vì vậy, lãnh đạo doanh nghiệp cần tách bạch khoản đầu tư (thu nhập và chi phí của dự án đầu tư) với chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, để có thể đánh giá được hiệu quả đầu tư và lợi nhuận, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công ty chỉ tập trung vào hoạt động sinh lời trước mắt, cắt đứt mọi khoản đầu tư cho phát triển lâu dài, lấy lý do tiết kiệm và dừng lỗ, không đánh giá nghiêm túc kết quả đầu tư, dẫn đến công ty không còn có sản phẩm sáng tạo hoặc cạnh tranh mới.

3. Luôn có kế hoạch tài chính để đảm bảo dòng tiền.

Kế hoạch tài chính là cực kỳ quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó giải quyết các mục tiêu tài chính đã thiết lập và cách các nguồn lực được sử dụng để đạt được các mục tiêu đó.

Lập kế hoạch tài chính là việc xây dựng các báo cáo tài chính, các mục tiêu chính trong tương lai và các ưu tiên cho doanh nghiệp bằng cách sử dụng một số giả định về thu nhập, chi phí … trong quá khứ và các dự báo của báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối kế toán, thu nhập …).

4. Luôn hiểu rõ sức mạnh của các công cụ quản lý tài chính

Phần mềm Excel có thể đủ linh hoạt để đáp ứng sự đơn giản của công việc kế toán, nhưng bạn sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn so với việc sử dụng phần mềm kế toán hoặc các công cụ phân tích dữ liệu chuyên dụng.

Trên thực tế, các doanh nghiệp luôn tìm đến các công cụ quản lý tài chính hoặc phần mềm quản lý tổng thể tích hợp để hỗ trợ hơn là chỉ sử dụng các phần mềm kế toán đơn giản và rời rạc.

 

bảy. nhận được kết luận

Bài viết trên đã đưa ra những kiến ​​thức cơ bản về lãi ròng được các nhà kinh doanh quan tâm, hy vọng những thông tin hữu ích sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi lợi nhuận của mình. Lợi nhuận ròng là gì, công thức tính lãi ròng và vai trò của lợi nhuận thuần đối với một doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển công ty, doanh nghiệp hoặc sản phẩm, dịch vụ trong tương lai.

 

Related Posts

Leave a Comment